Deskundigheidsbevordering

en ondersteuning in de zorg,

welzijn en publieke sector

Deskundigheidsbevordering

en ondersteuning in de zorg,

welzijn en publieke sector

Welkom bij Bureau B&W

Bureau B&W is uw partner voor scholing, deskundigheidsbevordering, organisatie- en projectondersteuning in de zorg, welzijn en publieke sector. B&W wordt gevormd door Joke Broekhuis en Anke Wevers.

 

Krachtenbundeling

Broekhuis en Wevers werkten als beleidsmedewerker, staffunctionaris, (internationaal) projectleider en trainer. Ze waren actief in de verslavingszorg, (vrouwen)emancipatiebeweging, de GGZ, jeugdhulpverlening en in centra voor maatschappelijke ontwikkeling. In 1997 bundelden zij hun kennis en ervaring in Bureau B&W.

 

Breed inzetbaar

B&W is breed inzetbaar en heeft ruim 30 jaar ervaring in de zorg, welzijn en publieke sector. Bureau B&W gaat uit van mogelijkheden en werkt vanuit een brede emancipatorische visie: het versterken en inzetten van alle aanwezige potenties.

 

VERPLICHT VANAF 1 JANUARI 2019

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

 

Ruim 30 jaar

ervaring in de
zorg, welzijn en publieke sector

TOEZICHT OP MELDCODES

Inspecties controleren of organisaties en zelfstandigen een meldcode hebben en of zij het gebruik en de kennis daarvan bevorderen. Dit gebeurt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg; Onderwijsinspectie; Inspectie Jeugdzorg; Inspectie Veiligheid & Justitie.

Algemene voorwaarden
Download hier onze voorwaarden
BTW-ID
NL001368200B35
Bezoekadres
Hogezoom 142
4325 CM Renesse
Contact
0111 - 46 83 38
06 - 14 19 90 65